July 24, 2024

Jamin Sustainability Academy

Sustainable for future

VISI

MISI

Memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan.

Melahirkan rakyat malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara

GAIN EXPERT TEAM

Pengenalan SKM yang dianjurkan oleh JASA adalah satu usaha yang berterusan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kepentingan Persijilan Kemahiran Malaysia dan bagaimana pemain industri dapat memainkan peranan untuk meningkatkan bilangan tenaga mahir yang diiktiraf. 

Pendidikan Awal - Parenting

Pengasuhan ibu bapa atau penjaga dan anak adalah proses mempromosikan dan menyokong perkembangan fizikal, emosi, sosial, dan intelektual seorang kanak-kanak dari bayi hingga dewasa. Keibubapaan merujuk kepada selok-belok proses membesarkan anak dan tidak secara eksklusif untuk hubungan biologi.

 • Program Pendidikan Awal ini berdasarkan standard dalam NOSS ET-012-3:2012 Pra Persekolahan
 • Meningkatkan jati diri beridentiti nasional
 • Penerapan etika dan kerohanian
 • Pembudayaan dalam menguasai lebih daripada dua bahasa
 • Penerapan kemahiran kepimpinan
 • Pembudayaan kemahiran berfikir ke arah keusahawanan
 • Penekanan kemampanan melalui STEM

Advertising & Production offer to you 

 • Media services i.e. photography and videography
 • Training services i.e. simple and practical workshops for non-technical business owners to acquire the required skills and know-how to produce good media contents for the purpose of capturing market through online platform
 • Consultancy on advertising and digital marketing
 • Over the long term JASA Media School shall become a resource center and virtual meeting place for a wide business and non-business community sharing various media learning resources and opportunities.

ADVERTISING
& PRODUCTION

NYATAKAN SOKONGAN ANDA

maklumat perhubungan

Alamat

32 Jalan Tengku Ampuan Zabedah 9/A, 41000 Shah Alam, Selangor.

alamat email

info@ywsb.com.my

hubungi kami

+603-91710079

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
×

Like us on Facebook