July 24, 2024

Jamin Sustainability Academy

Sustainable for future

PPT

Apa Itu PPT?

Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT) ataupun dahulu dikenali sebagai Pentauliahan Pencapaian Terdahulu merupakan satu kaedah untuk memberi pengiktirafan kepada mana-mana individu yang boleh membuktikan keterampilan yang digariskan di dalam Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK) berdasarkan kepada pengalaman dan pencapaian terdahulu yang dimiliki.

Kaedah ini mula diperkenalkan sebagai salah satu kaedah Persijilan Kemahiran Malaysia pada 13 September 1996 bertujuan memberi pengiktirafan kepada pekerja mahir negara di mana kaedah ini menekankan konsep pembelajaran sepanjang hayat di mana proses ini dapat membantu individu untuk menilai dan membina pembelajaran yang mereka telah perolehi secara formal atau tidak formal.

Siapa Yang Layak Diberi Pengiktirafan?

Semua pekerja industri dari sektor perkhidmatan dan pembuatan yang memenuhi syarat tempoh pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan serta syarat-syarat lain yang ditetapkan. Pekerja industri yang layak akan dianugerahkan Sijil sehingga tahap tertinggi mengikut bidang masing-masing seperti yang dinyatakan di dalam Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK) / National Occupational Skill Standard (NOSS).
 

Siapa Yang Boleh Memohon?

Terbuka kepada sesiapa sahaja yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan tanpa mengambil kira bila, bagaimana dan di mana ianya diperolehi sama ada melalui

 pengalaman kerja, pengalaman hidup ataupun latihan (formal atau tidak formal).

Pemohon hanya perlu mengemukakan bukti keterampilan dalam satu portfolio berdasarkan keperluan NOSS dalam bidang-bidang yang diceburi

Hadiri Bengkel Induksi SKM PPT untuk keterangan lanjut

Pemohon hanya perlu membuktikan keterampilan melalui amali yang akan diperiksa oleh pegawai JPK

Hadiri Bengkel Induksi SKM PPT untuk keterangan lanjut

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.
×

Like us on Facebook